CARBON DIOXIDE (CO2)

• “B” və ya “C” sinfi yanğınlar.
• 150-200 psi-də 2,5-100 lb CO2 qazı (8-30 saniyə boşalma vaxtı).
• Manometri YOXDUR - çəki ilə təsdiqlənmiş tutum.
• 3-8 fut maksimum effektiv diapazon.
• Yanan materialları boğaraq söndürür. Oksigeni sıxışdırır.
• Yanan materialın temperaturu artdıqca effektivlik azalır.