YANĞINDAN MÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRMƏSİ

Bütün növ sistemlərdən düzgün və effektiv nəticəsinin alınması üçün quraşdırılma və sazlanma prosesindən öncə düzgün texniki çərtin tərtib olunması və sistemin tələblərə uyğun düzgün layihələndirilməsi lazımdır. Yanğından mühafizə sistemlərinin layihələndiriməsi sistemlərinin quraşdırılmasından öncə və sonra ən vacib elementlərdən biridir. Yanğından mühafizə sistemlərinin düzgün layihələndirilməsi gələcəkdə insan sağlamlığını və həyatını xilas edə bilər.

Müxtəlif mühafizə sistemlərinin, o cümlədən yanğından mühafizə sistemlərinin layihələndirilməsi hər bir obyekt və onun fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq individual olaraq aparılmalıdır. Layihələndirilmə zamanı obyekt üzrə insanların yerləşməsi və hərəkəti, obyektın memarlıq strukturu, obyekt üzrə texnikaının və əşyaların yerləşməsi, kommunal infrastruktur və s. tip amillər nəzərə alınmalıdır. Yanğından mühafizə sistemlərinin yanğın zamanı obyektdə insan həyatını üçün təhlükənin maksimum dərəcədə aradan qaldırılması ilə yanaşı obyektdə mövcud təsərrüfata minimum ziyan vurulmasını təmin etmək məqsədilə professional mütəxəssislər tərəfindən düzgün layihələndirilmə aparılmalıdır.

Microtexh şirkətinin professional komandasi ölçüsündən və tipindən asılı olmayaraq istənilən bia və obyektlər üçün yanğından mühafizə sistemlərinin layihələndirilməsini həyata keçirir. İndividual olaraq hazırlanan layihə asında quraşdırımış sistemlər bina və ya obyekti yanğından mükasimal dərəcədə qorumağa imkan yaradır. Tərtib olunmuş layihə sənədləri sistemlərin gələcəkdə istismarı zamanı da mühum rol oynayır. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq daha effektiv nəticənin alınması və öncədən planlama məqsədilə layihə ilə yanaşı smeta sənədləri də tərtib oluna bilər. Bundan çirkətimiz tərtib olunmuş layihənin dövlət strukturlarında təsdiq olunması üçün yardım xidmətini də müştərilənə təklif edir. Microtech şirkəti yanğın xəbərverici sistemlərinin layihələndirilməsi, müxtəlif tip avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərininlayihələndirilməsi, təxliyyə planlarınınhazırlanması, fövqəladə çıxış-işıqlandırma sistemlərinin layihələndiriməsi, ehtiyyat güc mənbələsi sistemlərinin layihələndirilməsi, müxtəlif tip yanğınspndürmə kimyəvi madələrinin reservuarlarının layihələndirlməsi, dispetçer otaqlarının və məntəqələrinin layihələndirilməsi xidmətlərini öz müştərilərinə təklif edir.