TƏZYİQLİ SU

• "A" sinfi yanğınlar.
• 2,5 gal. 150-175 psi su (1 dəqiqəyə qədər axıdılması vaxtı).
• Vizual imkanların yoxlanılmasına imkan verən təzyiqölçən var.
• 30-40 fut maksimum effektiv diapazon.
• Yanan materialın alovlanma nöqtəsinin altında soyudulması ilə söndürülür. İstilik elementinin yanğından çıxarılması.